Ngày: Tháng Mười Một 3, 2017

Thời gian làm áo đồng phục lớp trong bao lâu?

Làm áo lớp trong bao lâu?

Trước khi đặt áo lớp thì ngoài vấn đề về chất lượng, chi phí làm áo thì thời gian sản xuất cũng chính là yếu tố được nhiều bạn quan tâm và tìm hiểu. “Làm áo lớp trong bao lâu?”, “Đặt áo bao lâu là lấy được?”… để giúp các bạn dễ dàng lên kế […]

Read more